پاشا فوم تولید کننده یونولیت

سقف کرومیت

سقف کرومیت همانند سقف تیرچه بلوک معمولی است اما تیرچه هایی که در ان مورد استفاده قرار می گیرند متفاوت ... ادامه مطلب
پاشافوم تولید کننده یونولیت ورقه ای

یونولیت سقفی

یونولیت سقفی استاندارد یونولیت سقفی  استاندارد نام محصولی است که در سال های اخیر به عنوان قالب بتن در سقف ... ادامه مطلب