پاشا فوم تولید کننده یونولیت

شناور نمودن

کاربرد دیگر یونولیت استوانه ای کاربرد دیگر یونولیت استوانه ای شناور نمودن اجسامی مانند لوله های گاز بر روی اب ... ادامه مطلب