پاشافوم

محصولات

شرکت تولیدی پاشا فوم فعالییت خود را از سال 1390 آغاز نمود.شرکت پاشا فوم اقدام به تولید ورق های پلاستوفوم ... ادامه مطلب
پاشا فوم تولید کننده یونولیت

پرکننده حجم

یونولیت پلاستوفوم استوانه ای به نام هایی نظیر یونولیت پل سازی یونولیت پرکننده حجم پلاستوفوم استوانه ای پلاستوفوم پل سازی ... ادامه مطلب